1- حساب کاربری ایکس باکس خود را باز کنید.

sign in

2- روی اواتار سمت راست صفحه کلیک کرده و سپس گزینه‌ی “Redeem Code” را انتخاب نمایید.

Redeem code

3- گزینه‌ی “Redeem” در وسط صفحه را انتخاب نمایید.

Redeem

4- کد پرداخت را وارد کرده و گزینه‌ی “Redeem” را انتخاب کنید.

کد را وارد کنید

5- پرداخت خود را با انتخاب گزینه‌ی “Confirm” تایید کنید.

confirm

6- بعد از موفقیت در پرداخت، گزینه‌ی “Close” را انتخاب کنید.

close